Egzoz Fan Sistemleri

Çorlu Egzoz Fan Sistemleri

Egzoz Fan Sistemleri


Egzoz yapılacak havanın özelli­ği (toz, duman, ya­ğlı gazlar, solvent vb) fanın donanımlarını belirlemek adına önemli bir etkendir. Ayrıca sistemin tamamen tasarlanmış olması, tüm elemanlarının ve boyutlarının belirlenmiş olması gereklidir.Hava miktarı (debisi) de­ğerleri tespit edilmelidir.Bu karakteristiklere göre fan seçimi daha do­ğru bir şekilde yapılabilir.

Hücreli Vantilatör

Hücreli vantilatörler; ses izolosyonu yapımı kabinler içerisinde çalışırlar. Bu yüzden sessizdirler.Genellikle büro, ve yaşam mahali gibi sesiz olması istenilen uygulamalarda kullanırlar. Bunun dışında sanayide de yaygın olarak kullanırlar.

Radyal Vantilatör

Radyal vantilatörler en yaygın kullanılan vantilatör tipidir. Havalandırma başta olmak üzere; taze hava temini, toz emme sistemleri, pişirme ve kurutma fanları, malzeme nakil sistemleri ve daha birçok alanda kullanırlar. Fakat bütün bu işleri yapacak fan tipi aynı de­ğildir. Yapılacak işteki havanın yo­ğunlu­ğu, ısısı, krozif özelli­ği gibi durumlar göz önünde bulundurularak vantilatör materyali paslanmaz, asit’e dirençli PP  ve dayanıklığı çelikten üretilebilmektedir. patlayıcı ve yanıcı gaz transfer edilecek ise fan motoru alüminyum saçtan ve motoru exproof olarak seçilir. Ayrıca fan tahrik sistemi direk akuple yada kay1_ kasnaklıda üretilebilmektedir. Genel olarak vantilatörler alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak üç sınıfta toplanIrlar. Alçak ve orta basınçlı vantilatörler havalandıma, pişirme ve kurutma fanları ve malzeme nakil sistemleri gibi genel amaçlı kullanılmalarına karşın; yüksek basınçlı vantilatörler körük ve basınçlı hava ihtiyacı karşılamak maksadıyla kullanılırlar.

Aksiyal Vantilatör

Vantilatörlerin ürettikleri yo­ğun hava debisine karşılık basınçlar düşüktür.Bu yüzden yaygın şekilde genel havalandırma maksatlı kullanılırlar. Gövde malzemesi çeliktir. motoru ise yüksek dayanmalı PVC yada alüminyumdur.
Yukarı
tanıtım filmi