Çorlu'da Sığınak Havalandırması Yapan Firmalar

Ortaya çıkabilecek bölgesel tehditler anında, insanları hayatta tutan ve bunun için gerekli olan yaşam destek sistemlerini barındıran, zararlı etkilere karşı istenen düzeyde koruma sağlayan kapalı alanlara sığınak denir.

Bu yaşam destek sistemlerinden biri de sığınak havalandırmasıdır. Sığınağın çeşidi ne olursa olsun mekanik havalandırma yapılması zorunludur. Sığınak havalandırmasının görevi koruma amaçlı oda koşulları ile barınma zorunda olan insanlar için yeterli ve temiz havanın uygun koşullarda sığınak içine gönderilmesidir.

Sığınak havalandırmasında kullanılan cihazlar G4 kaba, nükleer tip Hepa, aktif karbon filtre ya da kum havuzu gibi filtreleme sistemlerine sahip olmalıdır. Normal koşullarda dışarıdan alınan hava G4 kaba filtreden geçirilerek içeri alınırken, koruma anında hava G4 kaba, nükleer tip hepa, aktif karbon filtreden geçirilerek içeri alınmaktadır.

Sistem tasarımı yapılırken sığınak kapasitesi ve yangın tehlike sınıfı göz önünde bulundurulmalıdır.
Yukarı
tanıtım filmi